Exposicions

La filosofia de l’Espai d’Art Artur Ramon és crear una línia expositiva coherent amb els valors i la identitat de la casa. En col·laboració amb artistes i comissaris, s’explora l’art antic amb una mirada contemporània, buscant una nova manera d’explicar l’ofici d’antiquari. Amb aquesta visió, juntament a la voluntat de promoure el Craft i l’artesania artística, creem una programació de 6 o 7 projectes a l’any dirigits per Mònica Ramon. Analogies, intervencions, diàlegs, conferències i presentacions vinculades a l’art i a la cultura actual complementen amb dinamisme la nostra activitat habitual.