L’enigma de la miradaComissariada per José A. Aristizábal

16 de desembre de 2020 / 26 de febrer de 2021

L’exposició L’Enigma de la mirada, comissariada per José A. Aristizábal, s’articula a partir d’una tesi: l’art del retrat, pel fet de representar l’ésser humà, transmet, més enllà de les expectatives del seu temps, una experiència de naturalesa profunda que es condensa en la mirada. En aquest sentit, hem mirat d’incloure-hi uns retrats que indaguen en la representació amb un significat existencial, psicològic. Generalment, trobem aquests matisos en retrats frontals, severs i misteriosos. Però també pot succeir que per la seva atmosfera es vegin envoltats d’un món oníric. Des de la quietud, denoten un cert capficament o una certa confrontació. És el retrat d’algú a qui no acabem d’entendre; dit d’una altra manera, és la necessitat de l’artista de pintar o esculpir un ésser sense situació, que travessa els estaments de la carn.

Observar aquests retrats provoca una alteració fugaç del sentit, i qui ho fa se sent interpel·lat. Sembla com si sabessin alguna cosa de nosaltres que ignorem, o bé que busquin quelcom sobre ells mateixos que ens provoca la intriga de saber. Llavors, intentem descobrir en la seva actitud de calma tensa una idea important, ontològica. Aquesta idea del retrat, que traduïm com l’enigma de la mirada, i que s’estén com a fil narratiu d’aquesta mostra, prescindeix completament dels procediments d’identificació social, econòmica o emocional. Tot el contrari, ens fa veure com a través del temps es manté un tipus de retrat que es defineix per la seva ambigüitat, per entrar en terrenys movedissos i no tant en llocs de control i legitimació, malgrat que alguns han estat creats en aquests darrers. De l’extensa i variada col·lecció que integra el fons de la galeria Artur Ramon Art, les obres escollides abracen cronològicament més de quatre-cents anys —des del segle xvii fins a la contemporaneïtat—, com també diverses tècniques: pintura, dibuix, escultura i fotografia.

Vídeo de la visita guiada amb José A. Aristizábal, comissari de la mostra

Premsa