Xavier Nogués

Barcelona 1873 - 1941

1 resultat

Biografia

Xavier Nogués es formà a l'Acadèmia de Martínez Altés i de Pere Borrell del Caso, tenint com companys a Pidelaserra, Ysern Alié, Fontbona, etc, artistes que constituïren el nucli central del grup El Rovell de l'Ou. L'any 1901 Nogués, Cabanyes i Sardà marxen a París i el 1903 s'instal·la per dos anys, assistint a les acadèmies Vity i Colarossi junt amb Anglada Camarasa. Nogués fou un dels màxims representats del Noucentisme, inclós en l'Almanac dels Noucentistes i triat per Eugeni d'Ors per il·lustrar la portada de La Ben Plantada. El seu art fou una constant recerca i recuperació de tècniques diverses com el gravat, la ceràmica i el vidre, així com la pintura mural. Les pintures de cavallet de Nogués són escasses, segons Joan Teixidor a Notas para un inventario de la obra de Xavier Nogués, aquestes foren 75 entre el període que va de 1904 a 1940, tot i que la majoria van ser pintades entre 1933 i el 1940. Rafael Benet, però, en cita 81, 21 de les quals es troben als Museus barcelonins, la majoria procedents de l'adquisició Plandiura el 1932.