Les protestes socials al món de l’art

L’Artur Ramon ens ha portat tres obres d’art que recullen protestes socials.