La figura de Caravaggio en la història de l’art

L’Artur Ramon ens ha escollit tres obres del seu autor preferit: Caravaggio.