Ferran Freixa. La poètica de l'espai. Dossier de Sala