El Museu de Lleida creix

26.03.2023 |Segre

Més d’un centenar de noves obres d’art, objectes i peces arqueològiques van entrar als fons de la pinacoteca lleidatana al llarg de l’any passat || Fruit de dipòsits i donacions d’institucions i mecenes i també per compra directa en galeries i botigues d’antiguitats.

REDACCIÓ
Més de cent peces van entrar durant l’any passat als fons d’art del Museu de Lleida mitjançant dipòsits, donacions i compres. De dipòsits, tres de destacats. El mes de desembre passat van ingressar dos taules gòtiques de l’Anunciació i els sants Fabià i Sebastià
del Mestre de Vielha, adquirides a un particular per la diputació de Lleida per al museu, on van quedar exposades a les remodelades sales del gòtic. Mesos abans, al maig, l’empresari i promotor cultural Joan-Artur Comas va dipositar al museu una altra taula gòtica, de Santa Anna, la Mare de Déu i el Nen, obra de Francesc Solives, installada des de principis d’aquest any en l’exposició permanent. Per últim, el col·leccionista i mecenes lleidatà Antoni Gelonch Viladegut va dipositar 30 nous gravats, que se sumen a la resta de la col·lecció que va arribar al Museu de Lleida el mes de març del 2020.

Pel que fa a les donacions, destaca la de la família Martín de picapedrers de la Floresta, que inclou 64 eines d’aquesta tasca artística i d’escultor i una línia discoidal. D’altra banda, Miquel Guiu va donar al museu una medalla commemorativa amb una imatge de la Immaculada i la data de la fundació del Seminario Diocesano de Lérida, el 5 de març del 1722. Així mateix, gràcies a l’etnògraf i escriptor Joan Bellmunt, també va ingressar al museu un oli sobre taula de la Mare de Déu del Blau del 2010, del pintor lleidatà Víctor Pérez.

Un altre particular, Joel Marsà, va donar tres objectes arqueològics d’època romana: dos figuretes de lalarium domèstics en forma del déu Mercuri i de Victòria alada de Samotràcia, i un fragment de ceràmica amb decoració esquemàtica. Finalment, també es va rebre en donació, de mans de l’arqueòleg Josep Gallart, una xapa de coure de guarnició de cavall amb la inscripció “Allah”, del segle XIII.

I pel que fa a les compres, el Museu de Lleida en va fer tres de directes el 2022. En primer lloc, es va adquirir la litografia de Josep Maria Subirachs La Seu Vella de Lleida, a la galeria Setdart de Barcelona, per 100 euros (més comissions i despeses d’enviament). A finals d’any es van comprar quatre pots ceràmics de farmàcia, de finals del segle XVII i principis del XVIII, a la galeria Artur Ramon per 4.000 €. Finalment, el mapa Cataloniae principatus novíssima et accurata descriptio (1608-1612), de Joannes Baptista Vries, va ser adquirit a Palau Antiguitats (Barcelona) per 1.200 euros. El mapa, que mostra el territori històric de Ponent, va ser incorporat també a l’exposició permanent en la recent reforma de l’àmbit dedicat al segle XVI. Totes aquestes incorporacions s’emmarquen en la política d’adquisicions del Museu de Lleida, amb l’objectiu d’augmentar i millorar les col·leccions, d’acord amb els eixos temàtics i discursius de la pinacoteca.