Com s’ha representat la velocitat en l’art?

L’Artur Ramon ens porta tres obres d’art que representen d’alguna manera el moviment i la velocitat.