Pintura

La pintura és un dels eixos d’Artur Ramon Art. El nostre repte és l’excel·lència i raresa de les obres, més enllà de les fronteres del temps i de l’espai, oferint obres antigues i modernes, tant catalanes com estrangeres.